Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

I 2015 blev ledere fra alle 193 lande i FN enige om 17 globale mål. Disse globale mål repræsenterer store udviklingsudfordringer for menneskeheden. Ved at opfylde målene kan vi skabe en bedre verden inden 2030. Dette ved bl.a. at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og tage hånd om de presserende klimaforandringer.

FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG) er den bredeste og mest ambitiøse plan, verden nogensinde har set. Aldrig før er 193 lande gået sammen i FN om at skabe og underskrive et så imponerende og omfattende projekt. Derfor anses år 2015 som det vigtigste år i historien, hvis man spørger mange civilsamfundsaktører og politikere. 

Det er ikke første gang, at verden forsøger at arbejde sammen om disse ændringer. De 17 SDG’er bygger på de 8 2015-mål, som havde noget af det samme indhold.

I dag tager FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling fat på de fleste af verdens største udfordringer. Med dette ambitiøse og brede fokus kan det være nødvendigt at få et overblik over de temaer, der er inkluderet i planen. 

Hovedmålet er at sikre et bæredygtigt, fredeligt, fremgangsrigt og retfærdigt liv på jorden for alle, nu og i fremtiden.

De 17 mål for bæredygtig udvikling, der skal forandre vores verden, er :

MÅL 1: Ingen fattigdom

MÅL 2: Ingen sult

MÅL 3: Godt helbred og trivsel

MÅL 4: Kvalitetsuddannelse

MÅL 5: Ligestilling mellem kønnene

MÅL 6: Rent vand og sanitet

MÅL 7: Ren energi til en overkommelig pris

MÅL 8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

MÅL 9: Industri, innovation og infrastruktur

MÅL 10: Mindre ulighed

MÅL 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

MÅL 12: Ansvarligt forbrug og produktion

MÅL 13: Klimaindsats

MÅL 14: Livet under vandet

MÅL 15: Livet på land

MÅL 16: Fred og retfærdighed Stærke institutioner

MÅL 17: Partnerskaber for at nå målet

Hvis målene skal nås, er alle nødt til at engagere sig og gøre deres del: regeringer, den civile sektor, virksomheder, men også den enkelte person.

Det kan være en fordel at opdele målene i tre søjler og en metode. Denne opdeling er visualiseret herunder :