Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Modulet er en introduktion til emnet om de 17 verdensmål, der er skabt af FN, efterfulgt af en præsentation af disse mål.

Modulet præsenterer de 17 SDG’er, der er udarbejdet af FN, sammen med deres specifikke formål, og det forklarer, hvorfor det er vigtigt for de unge at lære om målene. Det giver også nogle eksempler på god praksis og giver lærerne nogle ideer til, hvordan de kan undervise de unge om målene.

Læringsudbytte:

  • Den lærende forstår de 17 verdensmål og deres relevans.
  • Eleven forstår vigtigheden af at undervise i de 17 verdensmål.
  • Den lærende planlægger, implementerer, evaluerer og replikerer aktiviteter, der bidrager til implementeringen af de 17 verdensmål.
  • Den lærende forstår relevansen af at arbejde med verdensmålene for de unge.
  • Den lærende udtænker måder, hvorpå eleverne kan lære om og bidrage til de 17 verdensmål.

Nødvendig tid

3 timer

Referencer

Emne 1

Uddannelse for målene for bæredygtig udvikling: læringsmål, 2017, Corporate author: UNESCO

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444.locale=en (hentet 20.01.2023)

 

Emne 2

Transforming+our+world:+the+2030+Agenda+for+Sustainable Development, A/RES/70/1

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf (hentet 20.01.2023)

 

Emne 3

BÆREDYGTIGE UDVIKLINGSMÅL IISD- Perspectives on the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2016, udgivet af International Institute for Sustainable Development.

https://www.iisd.org/system/files/publications/sustainable-development-goals-iisd-prespectives.pdf, (hentet 20.01.2023)

 

Emne 4

170 daglige handlinger til at forandre vores verden, Produceret af Perception Change Project

https://sdgs.by/kcfinder/upload/files/170Actions-web_%28En%29.pdf (hentet 20.01.2023)