Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført
Land: forskellige
By – Region: Diverse
VERDENSMÅL: 12
Beskrivelse af den bedste praksis: Tidsbanker er et system, hvor folk gensidigt udveksler aktiviteter, tjenester og viden ved at bruge tid som en alternativ valuta i stedet for penge. I tidsbanker svarer værdien af det, der udveksles, til den tid, der bruges til at udføre dem. Alle kan være med i en tidsbank, da alle har noget at tilbyde andre, og alle har brug for noget.

Enhver, der har gjort noget for en anden person, vil modtage en check (i timer – selvfølgelig!). På den måde får de kredit i timer, som de kan bruge til at modtage tjenester. Det er ikke nødvendigt at returnere en tjeneste præcis til den, der leverede den: det er et åbent system, og du indgår ikke gæld eller kredit med nogen bestemt, men kun med Tidsbanken. Udvekslingerne er baseret på princippet om frivillighed, og alle kan beslutte, om de vil anmode om eller tilbyde aktiviteter.
●       Hvad ville du tilbyde en tidsbank?

●       Hvad ville du bede om?

Land: Italien
By – Region: Diverse
VERDENSMÅL: 8
Beskrivelse af den bedste praksis: Et kooperativ er en særlig type virksomhed, hvor arbejderne (eller i det mindste størstedelen af dem) også ejer virksomheden og kontrollerer den på demokratisk vis. Det er en type virksomhed, der balancerer vækst og investering med demokrati og inklusion.

Siden 2013 har Confcooperative Toscana (en af sammenslutningerne af kooperative virksomheder i Toscana, Italien) sammen med Federation of Cooperative Banks arrangeret kurser, hvor skoleelever lærer, hvad kooperativer er, og hvordan de fungerer. Efter at have lært, hvordan en virksomhed og især et kooperativ fungerer, skaber eleverne deres eget simulerede kooperativ: De vælger navnet på virksomheden, dens vedtægter (dvs. reglerne for virksomheden) og vælger de vigtigste roller i den. De beslutter selvfølgelig også, hvilken type service eller produkt deres kooperativ skal levere, og begynder at arbejde på at realisere det. De er også involveret i organiseringen af en fundraising-aktivitet, hvor de sælger deres produkter/services, som altid er afsat til et projekt til fordel for hele samfundet.

●       Simuler et kooperativ med dine kammerater: Hvad ville I lave/sælge? Hvordan ville jeres virksomhed fungere?

Land: Italien
By – Region: Diverse
VERDENSMÅL: 5
Beskrivelse af den bedste praksis: I mange lande er økonomisk vold fra mænd mod kvinder et alvorligt problem. Økonomisk vold betyder, at kvinder bliver alvorligt begrænset eller forhindret i at forvalte deres egne penge, og det er en stor hindring for deres personlige og professionelle uafhængighed.

Donne al Quadrato er et projekt, der støttes af Global Thinking Foundation, og som er udtænkt af en gruppe kvinder, der stiller viden og færdigheder til rådighed, som de har opnået i løbet af deres karriere inden for finansverdenen og andre erhverv (revisorer, advokater, arbejdskonsulenter, iværksættere, psykologer) for at hjælpe andre kvinder med at styre deres penge uden at uddelegere dem til andre, forebygge økonomisk vold og påtage sig en ledende rolle, der er bevidst om deres egne private og professionelle livsvalg.

Ud over kurser har teamet udviklet en gratis app, hvor kvinder nemt kan styre deres budget.