Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

Miljømæssig bæredygtighed er vigtig for nuværende og fremtidige generationers velfærd.

Målet med miljømæssig bæredygtighed er en bevarelse af ressourcer, som ren luft, rent vand og et diverst dyreliv. 

En ting står klart: miljømæssig bæredygtighed er afgørende, fordi menneskets overlevelse afhænger af det.

Så hvordan kan du hjælpe med at opnå bæredygtighed? FN tilbyder 17 mål for bæredygtig udvikling, der fungerer som vejen til at opnå en mere bæredygtig fremtid. Disse mål adresserer globale udfordringer som f.eks:

  • Rent vand og sanitet: Såsom at lære at undgå vandspild.
  • Klimaindsats: Handle nu for at stoppe den globale opvarmning.
  • Livet under vandet: Undgå brugen af plastikposer for at holde havene rene.
  • Livet på landjorden: Plantning af træer for at beskytte miljøet.
  • Ansvarligt forbrug og produktion: Genbrug af ting som papir, plastik, glas og aluminium.
  • Bæredygtige byer og samfund: Cykle, gå eller bruge offentlig transport

 

På vej mod et grønnere og mere bæredygtigt Europa.

EU’s borgere nyder godt af nogle af de højeste miljøstandarder i verden. EU og de nationale regeringer har opstillet klare mål for den europæiske miljøpolitik frem til 2020 og en vision for, hvor vi skal være i 2050 med støtte fra dedikerede forskningsprogrammer, lovgivning og finansiering: beskytte, bevare og forbedre EU’s naturkapital, gøre EU til en ressourceeffektiv, grøn og konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi, beskytte EU-borgerne mod miljørelaterede belastninger og risici for sundhed og velvære. Der arbejdes på mange fronter for at beskytte EU’s truede arter og naturområder, sikre sikkert drikke- og badevand, forbedre luftkvaliteten og affaldshåndteringen og reducere virkningerne af skadelige kemikalier. Miljøbeskyttelse og innovation er med til at skabe nye forretnings- og beskæftigelsesmuligheder, som stimulerer yderligere investeringer. Grøn vækst er kernen i EU’s politik for at sikre, at Europas økonomiske vækst er miljømæssigt bæredygtig. EU spiller også en nøglerolle i at fremme bæredygtig udvikling på globalt plan.