Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SDG'erne Verdensmålene for bæredygtig udvikling

1.

Afskaf fattigdom
At gøre en ende på fattigdom i alle dens former overalt.

2.

Stop Sult
At sætte en stopper for sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og fremme bæredygtigt landbrug.

3.

Sundhed og
trivsel
Sikre et sundt liv og fremme velvære for alle i alle aldre.

4.

Kvalitetsuddannelse
Sikre inkluderende og retfærdig uddannelse af høj kvalitet og fremme muligheder for livslang læring for alle.

5.

Ligestilling mellem kønnene
Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinder og piger.

6.

Rent vand og sanitet
Sikre adgang til og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle..

7.

Bæredygtig energi
Sikre adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle.

8.

Anstændige jobs og økonomisk vækst
Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle.

9.

Industri, innovation og infrastruktur
Opbygning af modstandsdygtig infrastruktur, fremme af inklusiv og bæredygtig industrialisering og fremme af innovation.

10.

Mindre ulighed
Mindske indkomstuligheden i og mellem lande.

11.

Bæredygtige byer og lokalsamfund
Garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer og om investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring.

12.

Ansvarligt forbrug og produktion
begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

13.

Klimaindsats
Begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

14.

Livet under vand
Skabe en ramme for bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og kystnære økosystemer og bedre bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havbaserede ressourcer.

15.

Livet på land
Beskyttelse, genopretning og fremme af bæredygtig udnyttelse af terrestriske økosystemer, bæredygtig forvaltning af skove, bekæmpelse af ørkendannelse, standsning og omvendelse af jordforringelse og standsning af tab af biodiversitet.

16.

Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Fremme fredelige og inkluderende samfund med henblik på bæredygtig udvikling, give adgang til retfærdighed for alle og opbygge effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer.

17.

Partnerskaber for handling
Styrkelse af midlerne til gennemførelse og genoplivning af det globale partnerskab for bæredygtig udvikling.