Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

I dag er verdens befolkning overvejende ung, så at nå 2030-dagsordenen er først og fremmest vigtigt for unge mennesker. Baseret på dens succes vil de unge være i stand til at opbygge deres fremtid, styrke sig selv og opnå deres drømme.

Derfor skal unge spille en central rolle i implementeringen af verdensmålene for bæredygtig udvikling, da beslutninger, der træffes på globalt plan, påvirker deres fremtid.

Her er nogle af grundene til, at de unge bør lære om målene:

  1. Når unge mennesker tidligt eksponeres for bæredygtighedskoncepter, bliver det lettere at nå målene for bæredygtig udvikling.

Uddannelse i bæredygtighed bør begynde på et tidligt tidspunkt, fordi det er i barndommen, at unge mennesker udvikler deres grundlæggende værdier, holdninger og vaner, som kan være langvarige.

  1. Målene for bæredygtig udvikling er universelle mål.

Verdensmålene er universelle mål for alle. De spørgsmål, som målene adresserer, er til stede overalt. At lære om verdensmålene hjælper unge mennesker med at udvikle viden og forstå, hvordan alting overalt er forbundet med hinanden. De er nødt til at gøre verdensmålene til en del af deres hverdag. På den måde vil de vokse op til at være bevidste og handle for at nå verdensmålene inden 2030.

  1. Unge mennesker lærer om empati og medfølelse.

Når børn kender til SDG’er som dem, der vedrører fattigdom, sundhed og uddannelse, begynder de at forstå de forskellige udfordringer, som samfund over hele verden står over for, og medfølelse bliver opbygget i deres hjerter.

  1. Unge mennesker har magten til at få deres stemme hørt.

I dag, takket være den massive brug af teknologi, bruges kommunikationskanaler og indflydelsesrige medier overvejende af unge mennesker; de kan hjælpe med at øge bevidstheden om de socioøkonomiske og miljømæssige problemer, vi står over for.

  1. Viden og bevidsthed gør unge mennesker til ACT.

Når de unge forstår verdensmålene, og hvorfor de er vigtige, vil de blive inspireret til at skabe positive forandringer på deres egen måde, de vil blive samfundsengagerede og globalt bevidste og kan komme med nye ideer til at løse dem.

 

Uddannelse for SDG’erne er vigtig, fordi man for at skabe en mere bæredygtig verden og engagere sig i processen har brug for en dybtgående forandring af, hvordan man tænker og handler. Uddannelse for bæredygtig udvikling sigter mod at udvikle kompetencer, der gør individer i stand til at reflektere over deres egen praksis, tage hensyn til deres fodaftryk på alle områder, overveje fremtiden og handle ansvarligt.