Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

Læring på tværs af grænser/uddannelse henviser til bevægelsen af mennesker, programmer, udbydere, læseplaner, projekter, forskning og tjenester inden for uddannelse på tværs af nationale jurisdiktionsgrænser. Uddannelse på tværs af grænser er en delmængde af uddannelsesmæssig internationalisering og kan være en del af udviklingssamarbejdsprojekter, akademiske udvekslingsprogrammer og kommercielle initiativer. Den fokuserer på mobilitet for studerende, programmer og udbydere/institutioner. Uddannelse på tværs af grænser er mest kendt inden for videregående uddannelser og erhvervsuddannelser, men det kan også blive en integreret del af grunduddannelser.

De studerendes mobilitet er vokset i det seneste årti. Udbuddet af uddannelse i udlandet gennem akademiske partnerskaber, franchising, åbning af en filialcampus eller andre arrangementer osv. er også vokset betydeligt. Disse tendenser bør rejse nye spørgsmål for politiske beslutningstagere og interessenter på uddannelsesområdet, både i avancerede økonomier og i udviklingslande.

Læring på tværs af grænser fremmer også aktiv læring for at udvikle livsfærdigheder og karakterstyrke gennem interaktive workshops, tankevækkende medier og engagerende dialogprocesser mellem grupper, der styrker undervisere og studerende. Læring på tværs af grænser skaber ressourcer, der er designet til at tjene samfundet ved at styrke vitale færdigheder og karakterer gennem engagerende medier og peer-ledede dialoger mellem grupper.

Herunder kan du se rammerne for uddannelse på tværs af grænser uddannelse.

Kvalitet i uddannelse på tværs af grænser i videregående uddannelser.

Videregående uddannelse er i kraftig vækst på grund af den øgede mobilitet blandt studerende, akademisk personale og institutioner og nye leveringsformer, såsom campusser i udlandet og internetbaserede kurser på tværs af grænser. Denne udvikling giver flere muligheder for enkeltpersoner og deres samfund, men rejser også spørgsmål om kvalitet, pålidelighed og anerkendelse. UNESCO/OECD-retningslinjerne opfordrer regeringer og andre interessenter (videregående uddannelsesinstitutioner, studenterorganisationer og organisationer med ansvar for kvalitetssikring, akkreditering og akademisk og professionel anerkendelse osv:

  • Gensidig tillid og respekt mellem landene og anerkendelse af vigtigheden af internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse.
  • Anerkendelse af vigtigheden af national autoritet og mangfoldigheden af videregående uddannelsessystemer.
  • Anerkendelse af vigtigheden af videregående uddannelse som et middel til at udtrykke et lands sproglige og kulturelle mangfoldighed og også til at fremme dets økonomiske udvikling og sociale samhørighed.

Retningslinjerne er designet til at hjælpe studerende med at få adgang til pålidelige oplysninger om videregående uddannelser, der tilbydes uden for deres hjemland eller af udenlandske udbydere i deres hjemland. De opfordrer regeringer og interessenter til at gøre kvalifikationer gennemsigtige og skabe større klarhed over procedurerne for deres internationale anerkendelse. Selvom disse retningslinjer ikke er bindende, har de fået tilslutning fra to internationale organisationer (UNESCO/OECD), der har samlet over 190 lande, hvilket giver dem en betydelig gennemslagskraft. Specifikke anbefalinger omfatter:

  • En opfordring til regeringerne om at etablere omfattende kvalitetssikrings- og akkrediteringssystemer for videregående uddannelser på tværs af grænser i erkendelse af, at dette involverer både afsender- og modtagerlande.
  • En opfordring til videregående uddannelsesinstitutioner og udbydere om at sikre, at de programmer, der leveres på tværs af grænser og i deres hjemland, er af sammenlignelig kvalitet, og at de også tager hensyn til de kulturelle og sproglige følsomheder i modtagerlandet.
  • En invitation til studenterorganisationer om at involvere sig som aktive partnere på internationalt, nationalt og institutionelt niveau i udviklingen, overvågningen og opretholdelsen af kvaliteten af videregående uddannelser på tværs af grænser.