Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Læring på tværs af grænser (SDG4)

Dette modul vil hjælpe dig med at lære om Læring på tværs af grænser, og hvordan det anvendes.

I dette modul vil du kunne lære om:

  • Hvordan læring/uddannelse på tværs af grænser kan anvendes i forbindelse med verdensmålene for bæredygtig udvikling.
  • Hvad læring på tværs af grænser er.
  • Betydningen af læring på tværs af grænser.
  • Hvordan læring på tværs af grænser kan anvendes.

Læringsudbytte:

  • Den lærende forstår den vigtige rolle, som uddannelse og muligheder for livslang læring for alle (formel, ikke-formel og uformel læring) spiller som drivkraft for bæredygtig udvikling, for at forbedre folks liv og for at nå verdensmålene.
  • Den lærende forstår kulturens vigtige rolle i at opnå bæredygtighed.
  • Den lærende forstår, at uddannelse kan være med til at skabe en mere bæredygtig, retfærdig og fredelig verden.

Nødvendig tid

3 timer

Referencer

Emne 1:

Verdensmålene (hentet 23.02.203) (https://www.globalgoals.org/

UNESCO (2005), OECD's retningslinjer for kvalitet i grænseoverskridende videregående uddannelser. https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/35779480.pdf

Emne 2:

Verdensbanken 2007. Grænseoverskridende tertiær uddannelse - ISBN-978-92-64-03363-4 © OECD og IBRD (https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/39169515.pdf)

  1. Chan (19.10.2018). Uddannelse - Grænseoverskridende uddannelse for elever i børnehaver og skoler: Tilfældet i Hong Kong. Det internationale uddannelsestidsskrift: Comparative Perspectives. https://www.semanticscholar.org/paper/Cross-border-education-for-pupils-of-kindergartens-Chan/7d89967a4e675e723c20b95d7904e234aa33117b

Emne 3

Crossing Boarders Education (hentet 23.02.2023) (https://crossingborders.education/ )

Emne 4:

N.V. Varghese (2006) Globalization of higher education and cross-border student mobility. Forskningspapirer IIEP. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000157989/PDF/157989eng.pdf.multi

Den Europæiske Kommission (2021). Generaldirektoratet for Uddannelse, Ungdom, Idræt og Kultur. Erasmus+, hvad får jeg ud af det? https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6ac1c50d-39b9-11ed-9c68-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-267647764

Europa-Kommissionen (hentet 23.02.2023) Erasmus+ EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt) https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/key-action-1-learning-mobility-of-individuals

e-Twinning(hentet 23.02.2023) https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning

CEDEFOP (hentet 24.02.2023) https://www.cedefop.europa.eu/en

Bedste praksis

Berna Aslan & Dürdane Bayram Jacobs (2014). Erasmus-studerendes mobilitet: Some Good Practices According to Views of Ankara University Exchange Students. Journal of Education and Future. https://www.researchgate.net/publication/279204563_Erasmus_Student_Mobility_Some_Good_Practices_According_to_Views_of_Ankara_University_Exchange_Students

Europa-Kommissionen. Twine Space. E-Twinning (hentet 24.02.2023) https://twinspace.etwinning.net/10291/home

Hellenic Open University (hentet 28.02.2023). https://www.eap.gr/?_gl=1%2Aozzm66%2A_ga%2AMjAyMjM2NzIyNy4xNjc3NTgyODU3%2A_up%2AMQ..