Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dette modul hjælper dig med at lære om menneskelig trivsel og de sociale konsekvenser af verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Verdensmålene kan opdeles i økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. Dette modul vil fokusere på sidstnævnte. Gennem quizzer, øvelser og teoretisk materiale vil dette modul styrke kendskabet til de sociale konsekvenser af de mål, der er relateret til menneskers velbefindende.

Læs mere om denne forståelse af verdensmålene i Global Sustainable Development Report 2022: https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/

Læringsudbytte

  • Den lærende forbedrer sin viden om de 17 verdensmål – hvad de indeholder, hvordan de er struktureret og indbyrdes forbundne.
  • Den lærende reflekterer over verdensmålene i forhold til deltagernes egne værdier (“hvorfor”).
  • Eleven deler og forstår andres syn på verdensmålene.

Nødvendig tid

3 timer

Referencer

Emne 1

The Sustainable Development Goals Report 2022 (hentet 20/06/23) https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/

Episode 6: De 3 søjler i bæredygtighed (hentet 20/06/23) https://www.youtube.com/watch?v=ijSSe66865w

Hvad er social bæredygtighed? (hentet 20/06/23) https://www.youtube.com/watch?v=y8T7iwlVulk

Mental Health Awareness week (hentet 20/06/23) https://www.mentalhealth.org.uk/our-work/public-engagement/mental-health-awarene

EU's ungdomsstrategi (hentet 20/06/23) https://youth.europa.eu/strategy_en

 

Emne 2

Kommunikationsmaterialer (hentet 20/06/23) https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

 

Bedste praksis

Global Goals World Cup (hentet 20/06/23) https://ggwcup.com/

Folkemoedet (hentet 20/06/23) https://folkemoedet.dk/