Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

De Forenede Nationer (FN) definerer simpelthen bæredygtighed som “at opfylde nutidens behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres egne behov.”

Miljømæssig bæredygtighed er evnen til at opretholde en økologisk balance i vores planets naturlige miljø og bevare naturressourcerne for at støtte velfærden for nuværende og fremtidige generationer.

Konsekvenserne af klimaforandringerne bliver stadig tydeligere overalt på vores planet. Stigende globale temperaturer, ekstreme tørker, tropiske storme, ødelæggende skovbrande og ødelæggende oversvømmelser bekymrer os alle.

Miljømæssig bæredygtighed er ikke kun godt for det naturlige miljø, men giver også virksomheder mulighed for at tage et socialt ansvar.

For at reducere CO2-udslip og bevare naturressourcerne, kan vi følge 6 måder at reducere vores fodaftryk på, både som enkeltpersoner, familier, skoler, organisationer og byer:

2

1. Skift til vedvarende energi.

Vedvarende energikilder som sol, vand, geotermisk energi og vind.

3

2. Reducere CO2-udledningen.

Familier, regeringer og produktion kan reducere CO2-udledningen.

4

3. Spar på vandet.

Mål, kontroller og reducer vandforbruget.

5

4. Forpligt dig til en fremtid uden affald.

Øge brugen af genanvendt indhold, reducere brugen af ikke-genanvendt materiale.

6

5. Beskyt økosystemer.

Undgå at påvirke økosystemerne, og tag skridt til at bevare naturressourcerne for en klimastabil fremtid.

7

6. Være fortaler for bæredygtighedspolitikker.

At advokere for politikker, der støtter sagen.