Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
SOSU Østjylland

Sosu Østjylland er den næststørste social- og sundhedsskole i Danmark. Vi udbyder forskellige uddannelser - samt supplerende uddannelse til social- og sundhedsinstitutioner for ældre og handicappede samt til hospitaler og psykiatrien. Vi udvikler løbende innovativ pædagogisk og didaktisk uddannelsesmateriale og tilrettelægger praktik, og vi arbejder tæt sammen med arbejdsgiverne på området. Vi har mere end 25 års erfaring med uddannelse og efteruddannelse af plejepersonale. Vi har ca. 150 fuldtidsansatte medarbejdere og 20 eksterne fagpersoner tilknyttet vores daglige praksis. I 2016 havde skolen mere end 800 fuldtidsstuderende, og ca. 2.000 mennesker tog kortere eller længerevarende supplerende uddannelsesforløb her. Vores studerende er i alderen fra 15 til 60 år og har mere end 50 forskellige etniske og kulturelle baggrunde. For de yngste tilbyder vi korte introduktionsforløb på 20 til 40 uger - for at forberede dem til en start på de vigtigste uddannelsesprogrammer af enten:

  • 14 måneder (social- og sundhedshjælper) eller
  • 32 måneder (social- og sundhedsassistent)

Vi er løbende involveret i europæiske projekter, og det er ikke svært for os at sikre effekten af projektresultaterne: både inden for og uden for vores organisation. Resultaterne af vores projekter integreres direkte i uddannelsen af social- og sundhedsassistenter på SOSU Østjylland. Når de færdiguddannede fra skolen, anvender de deres nye kompetencer direkte på deres arbejdspladser.

SOSU er desuden en del af flere nationale netværk af danske social- og sundhedskoler, som også nyder godt af projektets resultater. Skolen er også medlem af flere internationale partnerskaber og netværk med interessenter inden for plejeområdet i mange europæiske lande, og vi forsøger altid at give dem mulighed for også at udnytte vores resultater.

p-consulting.gr

p-consulting.gr er en it-konsulentvirksomhed med fokus på uddannelse, der blev etableret i 2012 og er beliggende i Patras (Grækenland). Virksomhedens mål er levering af:

  • kvalitest IT- og konsulenttjenester i forretningsmæssige henseender til virksomheder og virksomheder i alle sektorer af økonomien,
  • uddannelsesydelser, der imødekommer forskellige målgruppers behov,
  • IT-tjenester med fokus på webudvikling og oprettelse af online uddannelsesplatforme,
  • forvaltning og udvikling af projekttjenester, der hovedsagelig er rettet mod at forbedre menneskers kvalitet, især mennesker fra socialt udsatte grupper.

Desuden har virksomheden et veletableret netværk, da den indtil nu har gennemført over 40 europæiske projekter med samarbejde med over 180 partnere i 24 EU-lande. Virksomheden har gennemført hundredvis af nationale projekter og har mere end 250 kunder inden for it- og forretningsstøtte. Det er også bemærkelsesværdigt, at p-consulting.gr har adskillige samarbejder i projekter uden for Europa. Desuden er selskabet et aktivt medlem af EfVET siden 2012.

p-consulting.gr kombinerer uddannelse og IT-tjenester ved at fokusere på digital interaktiv uddannelse ved at udvikle og skabe onlineuddannelseskurser, uddannelsesspil, gamification-værktøjer, web- og mobilapplikationer ved hjælp af nye og innovative teknologier, der fuldt ud respekterer WCAG2.0 (tilgængelighedsprotokoller).

Virksomheden har fire europæiske priser for bedste praksis, tre priser i Grækenland og en i Litauen. Virksomhedens hovedformål er digital transformation af virksomheder og organisationer gennem innovativ udnyttelse af eksisterende værktøjer, der garanterer en hurtig, bæredygtig og effektiv proces.

LeGO

LeGO (L'Inchiostro e Giovani Officina sociale) er en social virksomhed, der arbejder inden for uddannelse, social integration og ældrepleje. Virksomheden har hjemsted i Montevarchi i Toscana i det centrale Italien.

Vi er en NPO, der arbejder for at forebygge og modvirke social isolation, institutionalisering, materiel og uddannelsesmæssig fattigdom og for at fremme bæredygtige modeller for personlig og social udvikling.

Vi tilbyder pædagogiske tjenester, herunder daglig børnepasning 0-3 år, pædagogisk støtte til børn i forskellige sammenhænge (skole, hjem, lokalcentre osv.), forebyggelse af uddannelsesmæssig fattigdom og omsorgssvigt af børn, erhvervsuddannelsestjenester rettet mod personer med handicap og personer i risiko for fattigdom eller social udstødelse samt træning i selvstændig levevis for unge og voksne med handicap.

Vi tilbyder også ældrepleje, herunder hjemmepleje, fritids- og sportsaktiviteter for ældre, tjenester til fremme af aktiv aldring, tjenester for personer med demens og deres plejere samt boligtjenester.

Endelig arbejder vi inden for social forskning, offentlig/privat samskabelse, udvikling af socialt arbejde og erhvervsuddannelsestjenester for personer, der arbejder inden for det sociale område.

FEG

EG (Fundatia Ecologica Green) er en uddannelsesinstitution, der er selvstændig og non-profit, beliggende i Iasi i Rumænien, og som omfatter fire børnehaver, to grundskoler, et netværk af 16 tekniske skoler efter gymnasiet og uddannelsescentre for voksenuddannelse, der er aktive på nationalt plan.

ACT-projektet vil blive ledet af FEG Post Secondary School fra Iasi. FEG Post-Secondary School fra Iasi blev grundlagt i 1998, og i 2008 blev den godkendt af undervisningsministeriet. I 2014 og 2019 blev skolen evalueret af undervisningsministeriet og fik en høj score for kvaliteten af den leverede uddannelse. Skolen fungerer med 830 elever og 39 undervisere og lærere. Den tilbyder uddannelse i 12 kvalifikationer (sygeplejersker til almen pleje, apoteksassistent, fysioterapiassistenter, toldagenter, analytikerprogrammører, revisorer, bankfolk, stylister, æstetikere, indretningsarkitekter, hvoraf den mest repræsentative er sygeplejeafdelingen.

Mere end 600 af vores studerende er uddannet til sygeplejersker inden for forskellige områder, og siden grundlæggelsen har skolen uddannet mere end 5000 sygeplejestuderende. Skolen er fordelt på 3 lokationer, hvoraf den ene indeholder demonstrationslokaler og laboratorier, fuldt udstyret, 3 IT-lokaler og andre bilag. Kvaliteten af uddannelsen samt faciliteterne og de ekstracurriculære aktiviteter har gjort skolen til det stærkeste private alternativ til den offentlige uddannelse i regionen.

Fra 36 elever i 1998 har skolen nu over 600 elever om året, der deltager i sygeplejeundervisningen. Siden 2004 har FEG været medlem af EFVET - European Forum for Vocational Education and Training - og siden 2019 har FEG været medlem af EAfA - European Alliance for Apprenticeships - og siden 2019 har FEG været medlem af EAfA - European Alliance for Apprenticeships. I 2008 blev FEG Post Secondary School tildelt titlen "Europaskolen" af Undervisningsministeriet, en titel der blev bekræftet i 2011, 2015 og 2018. FEG har deltaget i 50 EU-projekter, heraf 30 mobilitetsprojekter under Leonardo da Vinci for studerende og lærere og andre projekter under Grundtvig-, Ungdoms-, Erasmus+- og det tværgående program. Mellem 2015 og 2020 var FEG indehaver af Erasmus+ VET-mobilitetscharteret og fik i 2021 Erasmus+-akkreditering for VET.

Themistoklis S.A.

Vores skole, "Educational Organisation Themistoklis S.A.", ligger i Piræus, Grækenlands største havn i nærheden af Athen. Vi er en privat grundskole og en gymnasieskole med 550 elever og ca. 50 lærere. Vi har også udenlandske elever med forskellige kulturer. Vores motto er "Kultur - Uddannelse - Dyd". Inden for rammerne af vores arbejde har vi programmer vedrørende teater, kunst og miljøbeskyttelse. Vores elevers familier er meget tæt på skolen og bidrager til vores projekter. Hvert år arrangerer forældrene også en stor velgørenhedsbazar. Vores mål er at kommunikere dybt med vores elever, lære dem de moralske værdier og hjælpe dem med at blive aktive borgere. Det er grunden til, at vi er interesserede i programmer for bæredygtig udvikling.

Den pædagogiske organisation Themistoklis, har 14 lærere i grundskolen. Syv af dem er fremmedsprogslærere med stor erfaring. Fire af dem underviser i engelsk, to i fransk og en af dem i tysk. Vores lærere er involveret i mange forskellige aktiviteter, f.eks. uddannelsesmæssige, videnskabelige, kulturelle, miljømæssige og sociale aktiviteter. I 2010 blev vores skole hædret med "The green action award" af det græske undervisnings- og religionsministerium for vores deltagelse i et genbrugsprogram. Samme år deltog vi i den 2. panhelleniske elevkonkurrence med "i-School Life" og fik en pris i den. Desuden blev vores skole fremhævet i uddannelsesprogrammet School LAB (Giving life to your ideas). Hvert år deltager vi i Kangaroo eksamen. I år er der programmer til forbedring af vores arbejde om "Racismeforskel", "Smart og kunstgenbrug", "Havforurening" og "Beskyttelse af skove". Vi organiserer forskellige kreative aktiviteter for vores elever for at lære de store problemer i byen at kende og finde måder ikke blot at håndtere dem på, men også at samarbejde med de lokale myndigheder for at hjælpe vores elever med at blive aktive borgere. Da vores region i mange år var et industriområde og nu er under genopbygning, vil en aktiv deltagelse i Erasmus-projekter give lærere, forældre, elever og organisationer en europæisk værdi.