Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

Som det fremgår af målene for bæredygtig udvikling (SDG’erne), frigør uddannelse intellektet, sætter fantasien i gang og er grundlæggende for selvrespekt. Det er nøglen til velstand og åbner en verden af muligheder, der gør det muligt for os alle at bidrage til et progressivt og sundt samfund. Læring gavner ethvert menneske og bør være tilgængelig for alle. Uddannelse bør være et offentligt gode, et globalt fælles gode, en grundlæggende menneskerettighed og et grundlag for at garantere realiseringen af andre rettigheder.

Læring på tværs af grænser gælder for bæredygtighedsmål 4 “Sikre inkluderende og ligeværdig kvalitetsuddannelse og fremme livslange læringsmuligheder for alle” og for de fleste af dets delmål og midler til implementering, som er følgende:

Målsætninger

Delmål 4.3. Lige adgang til teknisk, erhvervsfaglig og videregående uddannelse til en overkommelig pris – sikre lige adgang for alle til teknisk, erhvervsfaglig og videregående uddannelse til en overkommelig pris og af høj kvalitet, herunder universitet.
Delmål 4.4. Øge antallet af mennesker med relevante færdigheder til økonomisk succes – væsentligt øge antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsmæssige færdigheder, til beskæftigelse, anstændige jobs og iværksætteri.
Delmål 4.5. Eliminer al diskrimination inden for uddannelse – fjern kønsforskelle inden for uddannelse og sørg for lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsuddannelse for de sårbare, herunder personer med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer.
● Delmål 4.7. Uddannelse for bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab – sikre, at alle elever tilegner sig den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at fremme bæredygtig udvikling, herunder blandt andet gennem uddannelse for bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en kultur for fred og ikke-vold, globalt medborgerskab og påskønnelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Midler til implementering.

Øge udbuddet af kvalificerede lærere i udviklingslandene. Væsentligt øge udbuddet af kvalificerede lærere, herunder gennem internationalt samarbejde om læreruddannelse i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater.
● Udvide stipendier til videregående uddannelse for udviklingslande. Væsentligt udvide antallet af stipendier, der er til rådighed for udviklingslande, især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og afrikanske lande, til indskrivning på videregående uddannelser, herunder erhvervsuddannelser og informations- og kommunikationsteknologi, tekniske, ingeniørmæssige og videnskabelige programmer, i udviklede lande og andre udviklingslande.