Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

Forberedelse:

Før man går i gang med emnet, er det vigtigt at vide, hvor eleverne er i deres viden om social bæredygtig udvikling. Følgende øvelse vil give underviseren en idé om, hvad der skal med, og hvad der ikke skal med, afhængigt af elevernes viden. Så før du præsenterer alt det ovenstående, så stil eleverne følgende spørgsmål, og skriv på tavlen, hvad de vigtigste ord er, som de nævner. Det skal bare være deres første tanker, og intet er rigtigt eller forkert i denne refleksion.

HVIS du synes, at denne øvelse er for svær at øve med eleverne, inden du gennemgår afsnittet og underviser dem i social bæredygtighed, kan øvelsen også bruges til sidst i modulet til at opsummere og høre, om eleverne har forstået hovedmålene.

Øvelsen

 • Hvad handler social bæredygtighed om?
 • Hvor ser vi social ubæredygtighed i dit lokalområde?
 • Hvad kan du gøre for at gøre verden mere socialt bæredygtig? (lad være med at mobbe, sørg for, at dine klassekammerater ikke er ensomme, hjælp dine venner og familie, lav frivilligt arbejde).

Alle eleverne får lov til at hænge den op og tale med hinanden to og to om spørgsmålene. De skriver nøgleord, tegner.

Forberedelse

Spred alle de 17 verdensmål ud i en cirkel på gulvet.

Hvis du ikke har papversionen, skal du bare lave udskrifter af hver. Du kan finde SDG-logoerne her: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

Vælg et verdensmål og fortæl hvorfor (10 minutter)

 • Facilitatoren beder alle deltagerne om at gå rundt i cirklen og læse alle 17 verdensmål. Lad deltagerne stille spørgsmål om indholdet af de forskellige verdensmål, hvis det ikke står klart for dem.
 • Facilitatoren beder alle deltagere om at stille sig ved siden af det verdensmål, de synes er det vigtigste.
 • Facilitatoren beder deltagerne om at fortælle, hvorfor de har valgt det verdensmål, de har (2 og 2).

Refleksionsrunde (5 minutter)

 • Hvordan føltes det at skulle vælge kun ét verdensmål? Var det nemt, var det svært?
 • Hvordan havde du det, da de andre deltagere fortalte, hvorfor de valgte, som de gjorde?

Opsummering (valgfrit) (10 minutter)

 • Facilitator fortæller om de forskellige måltyper for at øge forståelsen af, hvordan SDG-rammeværket er holistisk, og hvordan SDG’erne er indbyrdes forbundne.

Denne øvelse er lavet af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Et godt værktøj for unge mennesker til at formidle deres viden er gennem lyd i stedet for traditionel læsning. Det giver dem mulighed for at udtrykke det, de har lært, i stedet for at skrive det, hvilket betyder, at denne praksis både er god for producenten og modtageren af lyden.

Øvelsen

Parvis får eleverne udleveret et verdensmål hver (det kunne være inden for dette moduls tema, hvilket betyder, at de får verdensmålene 1,2,3,4,5,7,10,11,16 (og måske 17)).

 • Først holder underviseren en lille forelæsning om social bæredygtighed (første afsnit i dette modul).
 • Eleverne har nu lidt tid til at finde information om målene, deres relevans for dem selv og deres lokalsamfund osv.
 • NU skal de lave en 30-60 sekunders lyd/podcast/telefonoptagelse, hvor de forklarer dette mål for de andre. Det kan gøres på en telefon, eller hvis skolen har en optager, kan de skiftes til at bruge den. Det vigtige er, at de giver nøgleordene om målet, og hvorfor det er vigtigt for netop dem.

I sidste ende vil klassen have 17 små podcasts, som de kan sende til skolen, på en hjemmeside osv. Og de vil lære en masse ved at forklare deres mål for de andre, samt høre om målene fra deres klassekammerater.

Disse kan også gentages året efter, så de gentagne gange bliver mindet om, hvad de har lært om (social) bæredygtig udvikling.

TIP:

 • Det behøver ikke at være en professionel podcast. Men lyd er en fantastisk måde at lære på for unge studerende, og derfor vil de lære meget af at høre deres medstuderende præsentere et mål og kun selv skulle researche på ét mål.

Prøv ikke at afspille alt på én gang, de vil kun høre de første 3-4, og derefter vil det blive mere blandet, og måske vil de miste fokus. Det er en god start for hver klasse, efter at podcastene er blevet udviklet, kan de høre 1-3 hver morgen i den kommende uge!

Nu ved vi, at det er ekstremt vigtigt at være opmærksom på den socialt bæredygtige dimension af verdensmålene for bæredygtig udvikling. Men hvordan kan vi HANDLE! på denne dagsorden? Hvordan kan vi gøre vores lokalområde en lille smule bedre hver dag?

Øvelsen:

På det givne sted på hjemmesiden kan læreren skrive alle elevernes input til, hvordan man skaber et mere socialt bæredygtigt miljø for dem. Til sidst vil det være muligt at downloade det som PDF eller printe det ud for at lave en smuk kontrakt, hvor alle eleverne kan underskrive eller tegne på, afhængigt af deres alder.

Denne øvelse er en opfordring til handling og en konstant påmindelse om, at social bæredygtighed er en løbende proces og ikke et tema, man lærer om i skolen og derefter aldrig tænker på igen. Det skaber også et godt og sjovt miljø, hvor de kan komme med kreative ideer til, hvordan man kan gøre verden til et bedre sted. En anden væsentlig fordel ved øvelsen er, at den gør målene meget relaterbare for de unge mennesker.

Denne øvelse kan gentages i alle de tematiske moduler, så klassen til sidst har 3 kontrakter.

TIP!

Mens de kommer med forslag til sig selv om, hvordan de kan handle, kan de også komme med anbefalinger til skolen om, hvordan de kan arbejde med denne dagsorden. F.eks. at synge om morgenen, fordi det gør dem glade. En forbedring af en eller anden art eller så videre. Det får dem også til at føle sig vigtige, og at alle arbejder på det, og ikke kun dem som elever.