Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

Gennem læring på tværs af grænser, interkulturel dialog, workshops, ideer, kunst og selvrealisering kan folk opløfte hinanden, udvikle borgernes fantasi og bedre engagere sig i målrettede handlinger for en mere bæredygtig planet.

Gennem læringsaktiviteter på tværs af grænser fremmes udviklingen af stærke, bevidste individer og handlekraftige grupper på tværs af kulturelle, nationale, generationsmæssige og socioøkonomiske grænser.

Gennem læring på tværs af grænser kan vi sikre lige adgang for alle til teknisk, erhvervsfaglig og videregående uddannelse af høj kvalitet til en overkommelig pris, herunder universitetsuddannelse, og øge antallet af mennesker, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsfaglige færdigheder, til beskæftigelse, anstændige jobs og iværksætteri.

Desuden kan vi eliminere diskrimination inden for uddannelse (Eliminere kønsforskelle i uddannelse og sikre lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsuddannelse for de sårbare, herunder personer med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer).

Læring på tværs af grænser bidrager til uddannelse for bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab, da det sikrer, at alle elever tilegner sig den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at fremme bæredygtig udvikling, herunder uddannelse for bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en kultur for fred og ikke-vold, globalt medborgerskab og påskønnelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Det er vigtigt, da det øger udbuddet af kvalificerede lærere, herunder gennem internationalt samarbejde om læreruddannelse i udviklingslande, især de mindst udviklede lande og små udviklingsstater, og kan udvide stipendier til videregående uddannelser.