Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projektet Målsætninger Formål

Verdensmålene for bæredygtig udvikling (SDG’erne) er 17 mål, der er defineret af FN for at løse verdens største problemer inden 2030.

Målene giver en nyttig optik til at se de mest presserende globale problemer. Underernæring, ulighed mellem kønnene, fattigdom, klimaforandringer, uretfærdighed og meget mere kræver handling fra os alle, og især fra unge mennesker.

Mere end 40 % af verdens befolkning er mellem 10 og 24 år – den største ungdomsbefolkning nogensinde. Hvis vi skal løse verdens problemer, skal den næste generation vide, hvad problemerne er. En god måde at sikre dette på er at lære dem om Verdensmålene.

Mål

ACT-projektet fokuserer på at udvikle de nødvendige værktøjer og metoder, så børn og lærere fra forskellige lande og uddannelses- og kulturmiljøer kan arbejde sammen (samskabende) om globale emner i forbindelse med de bæredygtige udviklingsmål.

Målsætninger

uddanne børn i alderen 14-18 år til at arbejde sammen om innovative løsninger / praksisser / metoder for, hvordan vi gør det bedre på de 17 områder, der er omfattet af 17 Verdensmål.

at uddanne og udvikle interkulturelle kompetencer blandt børn i alderen 14-18 år og deres undervisere

Opmuntre og træne 14-18-årige i at udvikle deres tale- og skrivefærdigheder på engelsk

stimulere elevernes forståelse af, at “vi” på tværs af grænserne deler udfordringerne og deler ansvaret for at løse de udfordringer, der afspejles i de 17 mål.

at styrke lærernes evner til at engagere deres elever i internationalt samarbejde med fokus på læring og opnåelse af gode resultater på den mest pædagogisk og didaktisk fordelagtige måde

at udvikle lærernes kompetencer til at bringe deres elever og studerende ind i et samarbejde på tværs af landegrænser i forbindelse med læring og opnåelse af gode resultater på den pædagogisk og didaktisk mest fordelagtige måde

At blive inspireret af de forskellige landes arbejde med Verdensmålene.