Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projektet Målsætninger Formål

Verdensmålene for bæredygtig udvikling (SDG’erne) er 17 mål, der er defineret af FN for at løse verdens største problemer inden 2030.

Målene er en vigtig plan, som man kan bruge til at se på de mest presserende globale problemer. Underernæring, ulighed mellem kønnene, fattigdom, klimaændringer, uretfærdighed og meget mere kræver handling fra os alle og især fra de unge.

Mere end 40 % af verdens befolkning er mellem 10 og 24 år – hvilket er den største ungdomsbefolkning nogensinde. Hvis vi skal løse verdens problemer, skal den næste generation vide, hvad problemerne er. En god måde at sikre dette på er at lære dem om Verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Mål

ACT-projektet fokuserer på at udvikle de nødvendige værktøjer og metoder, så børn og lærere fra forskellige lande og uddannelses- og kulturmiljøer kan arbejde sammen (samskabende) om globale emner i forbindelse med de bæredygtige udviklingsmål.

Målsætninger

at uddanne børn i alderen 14-18 år til at arbejde sammen om innovative løsninger/praksis/metoder til at finde frem til, hvordan vi kan gøre det bedre på de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

at uddanne og udvikle interkulturelle kompetencer blandt børn i alderen 14-18 år og deres undervisere

at stimulere og uddanne unges kompetencer i at tale og skrive engelsk blandt i alderen 14-18 år

stimulere børnenes forståelse af, at “vi” på tværs af grænserne deler udfordringerne og har et fælles ansvar for at løse de udfordringer, der afspejles i de 17 mål

at udvikle lærernes kompetencer til at bringe deres elever og studerende ind i et samarbejde på tværs af landegrænser i forbindelse med læring og opnåelse af gode resultater på den pædagogisk og didaktisk mest fordelagtige måde

lade sig inspirere af de forskellige landes arbejde med målene.