Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dette modul handler om det bæredygtige miljø. Opfyldelse af målene skal sikre balancen i vores planets naturlige miljø. Bevarelsen af naturressourcer skal sikre nuværende og fremtidige generationers velfærd.

Den første del af dette modul handler om de grundlæggende begreber inden for miljømæssig bæredygtighed. Modulet består af en introduktion, der understreger vigtigheden af miljømæssig bæredygtighed og undersøger, hvordan vi kan reducere vores fodaftryk. 

Den anden del af modulet præsenterer casestudier relevante for emnet.

 

Læringsudbytte:

  • Den lærende forstår vigtigheden af miljømæssig bæredygtighed.
  • Eleven forstår, hvordan man kan forbedre effektiviteten.
  • Eleven forstår, hvordan enkeltpersoner, familier og samfund kan træffe livsstilsvalg, der er venlige over for det naturlige miljø.
  • Eleven forstår, hvilken rolle det spiller at reducere vores fodaftryk.

Nødvendig tid

3 timer

Referencer

Emne 1

Microsoft (u.å.). Hvad er miljømæssig bæredygtighed? Microsoft Sustainability. https://www.microsoft.com/en-us/sustainability/learn/environmental-sustainability#:~:text=Miljømæssig%20bæredygtighed%20er%20muligheden%20for%20nuværende%20og%20fremtidige%20generationer.(hentet 10.07.2023)

Microsoft (n.d.-b). https://www.microsoft.com/en-us/sustainability/learn/environmental-sustainability. (hentet 10.07.2023)

Emne 2

Patterson N. (april, 2022). Rhttps://www.snhu.edu/about-us/newsroom/stem/what-is-environmental-sustainability. (hentet 10.07.2023)

Singh, D. (2022). https://thelogicalindian.com/environment/environmental-sustainability-38162. (hentet 10.07.2023)

Union, E. (n.d.). https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/environment_en. (hentet 10.07.2023)

Emne 3

Plasteam Erasmus+-projekt. (n.d.). https://plasteam.eu/about/. (hentet 10.07.2023)

Netværk for bæredygtige byer. (n.d.). https://www.sustainable-city.gr/index.html. (hentet 10.07.2023)

 

Bedste praksis

Enter,Grow,Go.(n.d.).ttps://www.theegg.gr/en/go-above-and-beyond/the-egg-companies/sustainable-food-movement-in-greece. (hentet 10.07.2023)

 Red maden, red planeten. (N.d.). https://toogoodtogo.com/. (hentet 10.07.2023)

Smart og bæredygtig ø. (2022). https://www.astypalea-sustainable-island.gr/en/about-the-project/2_about-the-project. (hentet 10.07.2023)