Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

Målsætning: Eleverne vil forstå, hvad målene er, og hvorfor de er vigtige.

Bed eleverne om at tænke over: Hvad er de største problemer, som folk i vores samfund står over for?

I par forsøger eleverne at identificere nogle af de største problemer, som deres lokalsamfund, deres land eller verden står over for. Tag nogle ideer fra gruppen. De kan skrives op på en tavle foran.

Vis eleverne følgende video, der præsenterer de 17 verdensmål:

https://www.youtube.com/watch?v=p2hyORs83EE&ab_channel=TheGlobalGoals

Vis derefter eleverne tabellen med de 17 verdensmål. Bed eleverne om at identificere, hvilket af de problemer, de har identificeret, der svarer til hvilket mål.

Målsætning: Eleverne skal finde måder at engagere sig selv og andre i at arbejde med verdensmålene og gøre dem kendte.

Bed eleverne om at planlægge og gennemføre en oplysningskampagne om målene.

Målsætning: Eleverne skal finde løsninger og måder at fremme sundhed og en sund livsstil på.

Bed eleverne om at skrive reflekterende essays og/eller diskutere, hvad et liv med sundhed og velvære betyder.

Målsætning: Eleverne skal identificere, hvad der kendetegner en bæredygtig skole.

Introducer eleverne til ideen om New Bauhaus og dens kendetegn.

Bed eleverne om at engagere sig i et projekt baseret på temaet: “Hvordan ser en bæredygtig skole ud?”