Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

Det følgende modul vil lære dig om social bæredygtighed. Du vil lave øvelser og udvikle dine færdigheder i at skabe en mere socialt bæredygtig verden. Alle de bæredygtige udviklingsmål er gensidigt afhængige af hinanden. Derfor kan nogle af de opgaver eller ideer, du får i det følgende materiale, være en gentagelse af, hvad du har oplevet, når du har arbejdet med verdensmålene tidligere.

Følgende video giver også en introduktion til opdelingen af bæredygtighed:

Social bæredygtighed.

Social bæredygtighed understreger vigtigheden af menneskelig trivsel, tryghed, lighed osv. for at sikre et langt og sundt liv, hvor ansvaret for at tage sig så godt som muligt af alle mennesker er et fælles ansvar, hvilket betyder, at det er alles ansvar at sikre social bæredygtighed overalt. Det er ikke en nationalstatsopgave, vi er ikke færdige med at sikre social bæredygtighed, før det er lige tilgængeligt på tværs af grænser, sprog, etniciteter, religioner, evner, køn og så videre.

Se denne video (3 min.)

Social bæredygtighed handler om mål 1,2,3,4,5,10,11 og 16. Nogle af de ord og sætninger, der definerer dette tema, er:

  • Social sikkerhed.
  • Lige adgang til uddannelse.
  • Menneskelig lighed.
  • Livslang læring.
  • Aktiv aldring.
  • Lige adgang til stabil sundhedspleje.

Så hvorfor er det vigtigt?

Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed er konstant i interaktion med hinanden. Vi kan ikke have en socialt bæredygtig verden, hvis folk vokser op i fattigdom, hvilket handler om økonomisk bæredygtighed. Vi kan ikke have en økonomisk bæredygtig verden, så længe vores ressourcer og investeringer er placeret i fossile brændstoffer og ikke-bæredygtige energikilder, som er afhængige af klima- og miljømæssig bæredygtighed.

Derfor er betydningen af social bæredygtighed lige så vigtig som resten, hvis vi skal nå målene for bæredygtig udvikling inden 2030.

Nogle steder i verden handler de største problemer med ikke at opnå social bæredygtighed om manglende adgang til uddannelse (f.eks. for piger i Afghanistan), ulighed mellem kønnene og så videre. Men faktisk er dette problem lige så vigtigt i de vestlige lande og EU-landene, som vi nu vil se nogle eksempler på.

Casestudie 1 Mental sundhedskrise – den tavse pandemi

I de seneste årtier, og især efter COVID-19-krisen, har unges mentale sundhed været i en ekstremt dårlig forfatning. Mange unge lider af ensomhed, depression, angst og så videre. Det er en betydelig krise, der skal tackles for at bekæmpe social uholdbarhed, da mentale sundhedsproblemer skaber enorme vanskeligheder med uddannelse, sygdomme (spiseforstyrrelser), økonomisk ulighed osv.

EU har skabt en “ungdomsstrategi”, som forsøger at bekæmpe nogle af de problemer, de unge står overfor. I strategien har EU formuleret 11 mål, som skal skabe en bedre verden for unge mennesker i unionen. Det 5. målth handler om mental sundhed og sundhed generelt. De unge har selv fortalt om problemerne, som vil blive præsenteret om et øjeblik. Men først skal vi have en snak med de studerende om, hvorfor de mener, at unge i dag står over for store mentale sundhedsproblemer:

5 min. refleksioner eller snak med personen ved siden af dig:

  • Hvad er det største problem for unge mennesker, der skaber psykiske lidelser?

(Hvis de ikke kan komme i tanke om noget, så prøv at nævne sociale medier, social distancering under COVID, konkurrence i skolesystemet etc.).

Brug 5 minutter på at høre elevernes svar og koble dem til det, du lige har fortalt dem.

De unge har peget på medier og sociale medier som en af de vigtigste kilder til at give dem usikkerhed om deres liv, deres valg, og i sidste ende, hvad der påvirker deres mentale sundhed. Medier og SoMe portrætterer et perfekt liv, hvor det ultimative mål er at være lykkelig hele tiden, da dette var en realitet. Det giver de unge en følelse af at have fejlet i livet, når de sammenligner sig med mediernes og influencernes portrættering af livet. SoMe portrætterer det perfekte liv, den perfekte krop, det perfekte job, den perfekte familie som en nem, realistisk og essentiel måde at leve på, som den eneste mulige succes.

Ud over medierne peger de unge på den enorme konkurrence, der er i samfundet. Det handler om karakterer, karriere, sport osv., hvor man altid skal være den bedste for at få en fremtid, der er værdifuld og velanset ifølge normerne i samfundet.

Hvert år arrangerer EU også en Mental Health Week, som ville være interessant at følge online:

https://www.mentalhealth.org.uk/our-work/public-engagement/mental-health-awareness-week

Så hvordan kan vi finde løsninger på dette problem for at sikre en mere socialt bæredygtig verden?

De unge, der har bidraget til EU’s ungdomsstrategi, er kommet med nogle ønsker og løsninger på problemet med mental sundhed.

  • Mere information om mental sundhed, og hvor du kan få hjælp, før det bliver for slemt!
  • Bedre karrierevejledning, som lægger vægt på individet og ikke på status.
  • Tilgængelige aktiviteter i deres fritid.

https://youth.europa.eu/strategy_en

Casestudie 2- Krig på europæisk jord

Krigen i Ukraine påvirker hele verden og især de europæiske lande i øjeblikket. Krigen skaber både dårlige forhold for klimaet og for økonomien, men især også for de mennesker, der er involveret i og omkring krigen – både i Ukraine, Rusland og andre lande.

I en verden, hvor social bæredygtighed er til stede, vil der ikke være krig. Ifølge de bæredygtige udviklingsmål skal vi have en verden, hvor fred, samarbejde, partnerskaber og sikre samfund er afgørende for at sikre social bæredygtighed.

I øjeblikket vokser unge mennesker op i Ukraine og frygter for deres liv, deres familiers liv, nogle steder har de svært ved at passe deres uddannelse, de fryser, hvor deres hjem er blevet bombet, og de har mangel på mad og rent vand. Det er ekstremt sårende at opleve, og det kan traumatisere folk gennem hele livet.

Outro

Så nu ved vi, at mange af temaerne i begrebet social bæredygtighed handler om samspillet mellem mennesker, sikkerhed, sundhed, lighed osv. Vi kan koble det til en masse aftaler, lovgivning og initiativer rundt omkring i verden, f.eks. menneskerettighederne, NATO, EU og andre virksomheder, hvor de arbejder for at sikre en mere socialt bæredygtig verden i fremtiden.

Så alt efter hvilket land du bor i, har disse mål forskellige betydninger. Ligestilling mellem kønnene betyder noget i Grækenland og noget andet i Afghanistan.

Det vigtige at lære om social bæredygtighed er, at vi ikke er færdige med at arbejde med denne dagsorden, før vi alle har adgang til de samme rettigheder overalt i verden. Vi er ikke færdige, før alle er inkluderet! Derfor er denne dagsorden lige så vigtig for eleverne i en klasse i et EU-land, som den er alle andre steder i verden, da den gør os til verdensborgere.

Resten af dette materiale vil handle om, hvordan man kan arbejde med dette tema med eleverne og de unge.