Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

Generelt set handler økonomi om den måde, hvorpå et samfund producerer de ting, som folk har brug for i deres hverdag (mad, tøj, genstande osv.), og hvordan de får fat i og bruger dem.

Landbrug, fiskeri og opdræt er typiske økonomiske aktiviteter, hvorigennem vi får mad. Disse aktiviteter er fundamentale, fordi vores overlevelse afhænger af dem.

Minedrift og skovbrug er eksempler på økonomiske aktiviteter, hvor vi får råmaterialer (sten, metaller, træ), der kan omdannes til genstande og produkter.

Andre økonomiske aktiviteter er handel (dvs. salg og køb af produkter), transport, tjenesteydelser (uddannelse, sundhedspleje osv.), bankvirksomhed og finansiering (som involverer forvaltning af penge).

Bæredygtig økonomi er en form for økonomi, der garanterer respekt for miljøet og mennesker, ud over at sikre økonomisk vækst.

Forestil dig, at vi er et lille samfund, der bor i et meget skovrigt område et sted i Europa. Hvordan kan vi sikre velstand i vores samfund? Hypotetisk set, hvis vi kun kiggede på økonomisk vækst, ville vi måske skabe så mange træprodukter (f.eks. møbler) som muligt, koste hvad det vil. Men i løbet af kort tid ville vi løbe tør for træ, hvilket ville skade både miljøet og vores muligheder for fremtidig velstand. Så der er brug for en balance mellem vækst i velstand, respekt for miljøet og for mennesker.

Som vi vil se i løbet af dette modul, er nogle af de vigtige spørgsmål, der handler om bæredygtig økonomi:

  • Hvor mange naturressourcer er nødvendige for at skabe de produkter, vi har brug for?
  • Er alle mennesker rige nok til at få de varer og tjenester, de har brug for til at have en god livskvalitet?
  • Hvilke betingelser arbejder folk under for at skabe varer og tjenesteydelser?

Bæredygtig økonomi er nødvendig for bæredygtig udvikling, som er en udvikling, der er i stand til at tilfredsstille de nuværende generationers behov uden at gå på kompromis med muligheden for, at fremtidige generationer kan tilfredsstille deres egne behov.

Bæredygtig udvikling giver mulighed for økonomisk udvikling af samfundet i overensstemmelse med miljømæssige aspekter og sociale rettigheder.

Bæredygtig økonomi er baseret på 3 områder:

  • Økologi: Bæredygtig udvikling forsøger at opfylde de nuværende behov og samtidig bevare økosystemerne intakte. Den fremmer rationel brug af ressourcer, som ikke er ubegrænsede.
  • Lighed: Velfærd og rettigheder skal være udbredte og tilgængelige for alle samt garanteret for fremtidige generationer. Indkomst og arbejde skal fordeles på en retfærdig måde.
  • Økonomi: Bæredygtig udvikling skal sikre effektiv økonomisk vækst og fremgang i samfundet, da det er en forudsætning for velstand og god livskvalitet.