Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

Land: Tyrkiet

By – Region: Ankara

VERDENSMÅL: 4

Beskrivelse af den bedste praksis:

Lær om erfaringerne fra udvekslingsstuderende på Ankara Universitet gennem rapporter og forskning.

Formålet med undersøgelsen var at lære af erfaringerne fra mobilitetsstuderende på Ankara Universitet, finde ud af årsagerne til at deltage i Erasmus-mobilitet, hvordan de oplevede det, og om det ændrer sig i forhold til værtslandet.

Siden 2004 har i alt 2056 studerende på Ankaras universitet modtaget mobilitetsstøtte til at studere et eller to semestre på et europæisk universitet, og 689 studerende har modtaget praktikstøtte (Ankara University, 2013). Vi bør bemærke, at Tyrkiet ikke er medlem af EU, men et kandidatland, og at landet har en anden kulturel, uddannelsesmæssig, religiøs og økonomisk struktur end de europæiske lande (især de vesteuropæiske lande). Denne rapport/undersøgelse bidrager ved at give forskellige synspunkter og evalueringer fra en anden kontekst. I rapporten deler 95 (65 kvinder og 30 mænd) deltagere i Erasmus-studieophold deres erfaringer fra 20 forskellige europæiske lande. Nedenfor er de vigtigste aspekter af rapporten, hvor du kan se vigtigheden af Læring på tværs af grænser gennem de studerendes erfaringer. De studerende havde mulighed for at svare på spørgsmål og dele deres tanker om:

  • Årsagerne til at ansøge om Erasmus-studentermobilitet.
  • God praksis på Erasmus-værtsuniversiteter.
  • Den generelle evaluering af Erasmus-oplevelsen.

Her er resultaterne:

  • Årsager til at ansøge om Erasmus-studiemobilitet.
Årsager til at ansøge om Erasmus-studiemobilitet Ans %
Forbedre viden om og færdigheder i fremmedsprog 89 93.7
Kendskab til fremmed kultur 82 86.3
Få nye oplevelser 79 83.2
Akademisk udvikling 77 81.1
Personlig udvikling 75 78.9
at øge jobmulighederne i fremtiden 66 69.5
at mødes med nye mennesker 61 64.2
at bo i et fremmed land 60 63.2
at få uddannelse i et andet system 54 56.8
at tilbringe sjov tid 49 51.6
at være fri 32 33.7

God praksis på Erasmus-universiteter.

⮚ Den generelle evaluering af Erasmus-oplevelsen.

  Meget god God Fair Dårlig Meget dårlig
Kurser 23,2 % 52,6 % 16,8 % 5,3 % 2.1 %
Akademisk personale 36,8 % 43,2 % 15,8 % 4,2 % 0%
Akademiske organisationer (konference, seminar osv.) 21,1 % 43,2 % 23,2 % 9,5 % 3.2 %
Sprogkurser på universitetet 24,2 % 29,5 % 22,1 % 20 % 4.2 %
Sociale aktiviteter på værtsuniversitetet 33,7 % 49,5 % 9,5 % 5,3 % 2.1 %
Byen og den generelle atmosfære på universitetet 45,3 % 37,9 % 11,6 % 3,2 % 2.1 %

Gennem undersøgelsen konkluderede de, at Erasmus-programmet når sine mål om at lære sprogene i EU og lære andre kulturer. De studerende foretrækker for det meste et værtsland, hvis sprog er alment kendt, og/eller som de har lært (Maiworm Teichler, 1996). At studere i et andet land og en anden kultur hjalp Erasmus-studerende med at gøre sig bekendt med en anden europæisk kultur. De havde også mulighed for at øve deres fremmedsproglige færdigheder. Generelt viste denne undersøgelse/rapport, at de studerende oplevede en positiv effekt af Erasmus på deres personlige og faglige udvikling. De understregede den positive forbedring af deres selvansvar og følelse af frihed efter Erasmus-oplevelsen, hvilket var nyttigt for deres selvstændighed.

URL: https://www.researchgate.net/publication/279204563_Erasmus_Student_Mobility_Some_Good_Practices_According_to_Views_of_Ankara_University_Exchange_Students

Land: Polen, Litauen, Rumænien, Grækenland, Estland, Tyrkiet, Moldavien

By – Region: EU

VERDENSMÅL: 4

Beskrivelse af den bedste praksis:

Verden omkring os – årstider” er et eTwinning-projekt, hvor unge (6-10 år) gør sig fortrolige med årstidernes udvikling. Det sker gennem forskellige kunstneriske udtryksformer som musik, maleri, poesi, iscenesættelse, collager og fotografier. Børnene blev involveret i både kunstnerisk modtagelse og skabelse og kombinerede to typer aktiviteter, f.eks. ved at lave lapbooks baseret på Vivaldis musik. Projektet blev integreret i livet på 7 partnerskoler ved at organisere kunstneriske forestillinger på forårsdagen. På trods af deres alder kommunikerede eleverne via flere kanaler: videokonferencer, breve, små gaver, videoer osv. For at lære hver partners kultur at kende lavede de en generel ordbog, udvekslede madopskrifter osv. Organiseringen og planlægningen var tydelig, og det er bemærkelsesværdigt, at det havde en stor indvirkning på elever og lærere.

Eleverne fik mulighed for at præsentere sig selv, deres skole og deres land. I løbet af projektet skabte de projektets logo og arbejdede i cyklusser på to måneder. De lærte om årstiderne i partnerlandene og tog billeder af landskabet og naturen. Eleverne lærte Vivaldis musik “De fire årstider” og skabte kunstværker i forskellige teknikker. Som et resultat af dette projekt skabte eleverne en sang om årstiderne og naturen og forberedte et kunstværk med brug af en scrapbog om årstiderne.

Ved at integrere dette eTwinning-projekt i klasseværelset fremmede lærerne den internationale dimension i læseplanen og gav deres elever mulighed for at være en del af et globalt læringsfællesskab. Eleverne, men også lærerne, fik mulighed for at udvide deres horisont, møde nye kulturer og samarbejde med udenlandske elever og lærere.

URL: https://twinspace.etwinning.net/10291/home

Land: Grækenland

By – Region: Patras

VERDENSMÅL: 4

Beskrivelse af den bedste praksis:

Hellenic Open University (HOU) er en offentlig videregående uddannelsesinstitution, der blev grundlagt i 1992 og ligger i Patras. HOU’s mission er at tilbyde uddannelse og træning på bachelor- og kandidatniveau med udvikling og anvendelse af passende undervisningsmateriale og undervisningsmetoder til fjernundervisning. HOU definerer også videnskabelig forskning og udvikling af teknologi og metodologi inden for den konceptuelle ramme af fjernundervisning.

HOU giver:

  • 8 bacheloruddannelser,
  • 51 postgraduate-uddannelser,
  • 449 Individuelle tematiske enheder,
  • 1 Særligt program.

Ansøgningerne er udelukkende online, og ved optagelse af studerende overholdes en prioriteret rækkefølge baseret på tidspunktet for indsendelse af ansøgningen.

På de videregående uddannelser er universiteter baseret på “face-to-face”-undervisning kendetegnet ved adskillige begrænsninger (umulighed for den studerende at være fysisk til stede i klasseværelset, pligt til at tage optagelsesprøver, lille aldersdækning osv.) Åbne videregående uddannelsessystemer er styret af forestillingen om, at uddannelse er en ret for alle gennem hele livet. Som følge heraf appellerer de til en bred vifte af interessenter og giver flere uddannelsesmuligheder, da de studerende selv vælger sted, tidspunkt og tempo for deres læring. Der er ingen optagelsesprøver, og de studerende former deres egen uddannelsesprofil ved at vælge selvstændige studiecyklusser inden for det modulære system.

HOU samarbejder med flere andre institutioner fra Grækenland og Cypern. HOU har også haft et kontor for strategisk planlægning og udvikling (OSPD) siden oktober 2010. OSPD udfører en uafhængig, objektiv og rådgivende aktivitet, der er designet til at tilføre værdi og forbedre de tjenester, som HOU leverer.

HOU har også et fjernbibliotek, hvor studerende kan finde bøger, e-bøger, e-tidsskrifter, afhandlinger, artikler og kan reservere dem.  Hovedformålet er at støtte fjernundervisningsprocesser, forskning på HOU, organisering og bortskaffelse af alle former for materiale (trykt, elektronisk, lovlig adgang til netværkstjenester osv.), så det er et center for indsamling og formidling af information med moderne midler. Biblioteket leverer sine tjenester på afstand og live. Brugerne bliver informeret og uddannet på afstand, men også personligt ved at deltage i særlige programmer. Det er også et sted, hvor man kan indsamle trykt og elektronisk materiale relateret til fjernundervisning.

Desuden har HOU flere andre tjenester til sine studerende, såsom alumnenetværk, mentorprogrammer, forbindelseskontor, publikationer, psykologisk støttecenter, webradio, online uddannelsesplatforme, juridiske tjenester og meget mere. HOU deltager også i Erasmus+ programmer.

URL: https://www.eap.gr/?_gl=1%2A1ykqanq%2A_ga%2AMTE5Njg0NzI2Ny4xNjc3MjQ4MDU0%2A_up%2AMQ