Ενωμένοι ενεργούμε!

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τους ΣΒΑ πραγματικότητα

Λαμβάνοντας δράση στα σχολεία για έναν πιο βιώσιμο κόσμο μέσω των

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-Being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and clean energy
Decent work and economic growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced inequality
Sustainable cities and communities
Responsible consumption and production
Climate action
Life below water
Life on land
Peace, justice and strong institutions
Partnership for the goals

Ομάδες στόχοι

Άμεσοι:

Έμμεσοι:

Σχετικά

Παραδοτέα

Αποτελέσματα

Πατήστε εδώ

Υλικό

Εταίροι

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Πατήστε εδώ