Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Πίσω στο μάθημα

Εκπαιδευτικό Διαδικτυακό Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς σε διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη των ΣΒΑ στα σχολεία

0% ολοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης;
  6 Θέματα
  |
  1 Quiz
 2. Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα
  4 Θέματα
  |
  1 Quiz
 3. Κοινωνική Αειφόρος Ανάπτυξη
  3 Θέματα
  |
  1 Quiz
 4. Βιώσιμη οικονομία και ανάπτυξη
  4 Θέματα
  |
  1 Quiz
 5. Διασυνοριακή μάθηση (ΣΒΑ 4)
  6 Θέματα
  |
  1 Quiz
Πρόοδος ενότητας
0% ολοκληρωμένο

ΧΩΡΑ: Τουρκία

ΠΟΛΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:: Ankara

ΣΒΑ: 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:

Μάθετε για τις εμπειρίες μέσα από την έκθεση και την έρευνα των φοιτητών ανταλλαγής του Πανεπιστημίου της Άγκυρας.

Σκοπός της έρευνας ήταν να μάθουμε μέσα από τις εμπειρίες των φοιτητών κινητικότητας του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, να μάθουμε τους λόγους για τους οποίους συμμετείχαν στην κινητικότητα Erasmus, πώς την βίωσαν και αν αλλάζει ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.

Από το 2004, 2056 φοιτητές συνολικά, του Πανεπιστημίου της Άγκυρας επωφελήθηκαν από την επιχορήγηση κινητικότητας φοιτητών για να σπουδάσουν ένα ή δύο εξάμηνα σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο και 689 φοιτητές επωφελήθηκαν από την επιχορήγηση τοποθέτησης (Ankara University, 2013). Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκό μέλος, αλλά υποψήφια χώρα και έχει διαφορετική πολιτιστική, εκπαιδευτική, θρησκευτική και οικονομική δομή από τις ευρωπαϊκές χώρες (ιδίως τις δυτικοευρωπαϊκές). Η παρούσα έκθεση/μελέτη συμβάλλει δίνοντας διαφορετικές απόψεις και αξιολογήσεις από ένα διαφορετικό περιβάλλον. Στην έκθεση 95 (65 γυναίκες και 30 άνδρες) συμμετέχοντες στην κινητικότητα φοιτητών Erasmus μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους σε 20 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Ακολουθούν οι κύριες πτυχές της έκθεσης, όπου μπορείτε να δείτε τη σημασία της διασυνοριακής μάθησης μέσα από τις εμπειρίες των φοιτητών. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να μοιραστούν τις σκέψεις τους σχετικά με:

 • Τους λόγους για τους οποίους έκαναν αίτηση συμμετοχής στην κινητικότητα φοιτητών Erasmus.
 • Τις καλές πρακτικές στα πανεπιστήμια υποδοχής Erasmus.
 • Τη γενική αξιολόγηση της εμπειρίας Erasmus.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα:

 • Λόγοι υποβολής αίτησης για κινητικότητα φοιτητών Erasmus.
Λόγοι υποβολής αίτησης για κινητικότητα φοιτητών Erasmus. Ans %
Βελτίωση της γνώσης και των δεξιοτήτων ξένων γλωσσών 89 93.7
Γνωριμία με τον ξένο πολιτισμό- κουλτούρα 82 86.3
Απόκτηση νέων εμπειριών 79 83.2
Ακαδημαϊκή ανάπτυξη 77 81.1
Προσωπική ανάπτυξη 75 78.9
Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στο μέλλον 66 69.5
Γνωριμία με νέους ανθρώπους 61 64.2
Διαμονή σε μια ξένη χώρα 60 63.2
απόκτηση εκπαίδευσης σε ένα διαφορετικό σύστημα 54 56.8
για να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους 49 51.6
Για να νιώσουν ελεύθεροι 32 33.7

Καλές πρακτικές στα πανεπιστήμια Erasmus.

⮚ Η γενική αξιολόγηση της εμπειρίας Erasmus.

  Πολύ καλό Καλό Εύλογο Φτωχό Πολύ φτωχό
Μαθήματα 23,2 % 52,6 % 16,8 % 5,3 % 2.1 %
Ακαδημαϊκό προσωπικό 36,8 % 43,2 % 15,8 % 4,2 % 0%
Ακαδημαϊκές διοργανώσεις (συνέδρια, σεμινάρια κτλ.) 21,1 % 43,2 % 23,2 % 9,5 % 3.2 %
Μαθήματα γλώσσας στο πανεπιστήμιο 24,2 % 29,5 % 22,1 % 20 % 4.2 %
Κοινωνικές δραστηριότητες στο πανεπιστήμιο υποδοχής 33,7 % 49,5 % 9,5 % 5,3 % 2.1 %
Πόλη και γενική ατμόσφαιρα στο πανεπιστήμιο 45,3 % 37,9 % 11,6 % 3,2 % 2.1 %

Μέσω της μελέτης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα Erasmus επιτυγχάνει τους στόχους του για την εκμάθηση των γλωσσών της ΕΕ και την εκμάθηση άλλων πολιτισμών. Οι φοιτητές προτιμούν ως επί το πλείστων μια χώρα υποδοχής της οποίας η γλώσσα είναι ευρέως γνωστή ή/και την έχουν μάθει (Maiworm Teichler, 1996). Οι σπουδές σε μια άλλη χώρα και κουλτούρα βοήθησαν τους φοιτητές Erasmus να εξοικειωθούν με έναν άλλο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις γνώσεις τους στην ξένη γλώσσα. Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη/αναφορά, οι φοιτητές ανέφεραν θετικά αποτελέσματα της εμπειρίας Erasmus στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Υπογράμμισαν τη θετική βελτίωση της αυτό-ευθύνης και του αισθήματος ελευθερίας τους μετά την εμπειρία Erasmus, η οποία ήταν χρήσιμη για την αυτοπεποίθησή τους.

URL: https://www.researchgate.net/publication/279204563_Erasmus_Student_Mobility_Some_Good_Practices_According_to_Views_of_Ankara_University_Exchange_Students

ΧΩΡΑ: Πολωνία, Λιθουανία, Ρουμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Τουρκία, Μολδαβία

ΠΟΛΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΕΕ

ΣΒΑ: 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:

Ο “κόσμος γύρω μας – εποχές”, είναι ένα eTwinning project όπου οι μικροί (6-10 ετών) εξοικειώνονται με την εξέλιξη των εποχών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από διάφορες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως μουσική, ζωγραφική, ποίηση, σκηνοθεσία, κολάζ, φωτογραφίες. Τα παιδιά ενεπλάκησαν τόσο στην καλλιτεχνική αντίληψη όσο και στη δημιουργία, συνδυάζοντας δύο είδη δραστηριοτήτων, π.χ. δημιουργώντας lapbooks βασισμένα στη μουσική του Vivaldi. Το έργο ενσωματώθηκε στη ζωή 7 σχολείων-εταίρων, με τη διοργάνωση καλλιτεχνικών παραστάσεων την Ημέρα της Άνοιξης. Παρά την ηλικία τους, οι μαθητές επικοινωνούσαν μέσω διαφόρων διαύλων: βιντεοδιασκέψεις, επιστολές, μικρά δώρα, βίντεο κ.λπ. προκειμένου να γνωρίσουν την κουλτούρα του κάθε εταίρου δημιούργησαν ένα γενικό λεξικό, αντάλλαξαν συνταγές μαγειρικής κ.λπ. Η οργάνωση και ο προγραμματισμός ήταν σαφείς και αξίζει να σημειωθεί ότι είχε μεγάλο αντίκτυπο στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, το σχολείο τους και τη χώρα τους. Κατά τη διάρκεια του έργου δημιούργησαν το λογότυπο του έργου και εργάστηκαν σε κύκλους δύο μηνών. Έμαθαν τις εποχές στις χώρες των εταίρων και φωτογράφισαν το τοπίο και τη φύση. Οι μαθητές έμαθαν τη μουσική του Vivaldi “Τέσσερις εποχές” και δημιούργησαν έργα τέχνης με διαφορετικές τεχνικές. Ως αποτέλεσμα αυτού του έργου οι μαθητές δημιούργησαν ένα τραγούδι για τις εποχές και τη φύση και ετοίμασαν ένα έργο τέχνης με τη χρήση ενός λευκώματος για τις εποχές.

Ενσωματώνοντας αυτό το έργο eTwinning στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί προώθησαν τη διεθνή διάσταση του προγράμματος σπουδών και έδωσαν στους μαθητές τους την ευκαιρία να γίνουν μέρος μιας παγκόσμιας μαθησιακής κοινότητας. Οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν το μυαλό τους, να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς αλλά και να συνεργαστούν με ξένους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

URL: https://twinspace.etwinning.net/10291/home

ΧΩΡΑ: Ελλάδα

ΠΟΛΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Patras

ΣΒΑ: 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην Πάτρα. Αποστολή του ΕΑΠ είναι η παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το HOU ορίζει επίσης την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της μεθοδολογίας στο εννοιολογικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η ΕΑΠ παρέχει:

 • 8 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών,
 • 51 μεταπτυχιακά προγράμματα,
 • 449 ατομικές θεματικές ενότητες,
 • 1 ειδικό πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και για την εισαγωγή των φοιτητών τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Στο επίπεδο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Πανεπιστήμια που βασίζονται στη “δια ζώσης” διδασκαλία χαρακτηρίζονται από διάφορους περιορισμούς (αδυναμία φυσικής παρουσίας του φοιτητή στις αίθουσες διδασκαλίας, υποχρέωση συμμετοχής σε εισαγωγικές εξετάσεις, μικρή κάλυψη του ηλικιακού φάσματος κ.λπ.) Τα ανοικτά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διέπονται από την αντίληψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα για όλους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Κατά συνέπεια, απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και παρέχουν περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς οι μαθητές επιλέγουν τον τόπο, τον χρόνο σπουδών και τον ρυθμό με τον οποίο μαθαίνουν. Δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις και οι μαθητές διαμορφώνουν το δικό τους εκπαιδευτικό προφίλ επιλέγοντας αυτοτελείς κύκλους σπουδών στο πλαίσιο του αρθρωτού συστήματος.

Το ΕΑΠ συνεργάζεται με διάφορα άλλα ιδρύματα από την Ελλάδα και την Κύπρο. Το ΕΑΠ διαθέτει επίσης Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΓΣΣΑ) από τον Οκτώβριο του 2010. Το ΓΣΣΑ ασκεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΑΠ.

Το ΕΑΠ διαθέτει επίσης μια βιβλιοθήκη εξ αποστάσεως, όπου οι φοιτητές μπορούν να βρουν βιβλία, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, διατριβές, άρθρα και να τα κρατήσουν.  Ο κύριος σκοπός της είναι η υποστήριξη των διαδικασιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της έρευνας στο ΕΑΠ, η οργάνωση και διάθεση κάθε είδους υλικού (έντυπο, ηλεκτρονικό, νόμιμη πρόσβαση σε δικτυακές υπηρεσίες κ.λπ.), οπότε αποτελεί ένα κέντρο συλλογής και διάδοσης πληροφοριών με σύγχρονα μέσα. Η βιβλιοθήκη παρέχει τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως και δια ζώσης. Οι χρήστες της ενημερώνονται και εκπαιδεύονται από απόσταση αλλά και δια ζώσης, συμμετέχοντας σε ειδικά προγράμματα. Είναι επίσης ένας χώρος συλλογής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που σχετίζεται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Επιπλέον, η ΕΑΠ διαθέτει πολλές άλλες υπηρεσίες για τους φοιτητές της, όπως το δίκτυο αποφοίτων, προγράμματα καθοδήγησης, γραφείο διασύνδεσης, εκδόσεις, κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης, διαδικτυακό ραδιόφωνο, διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, νομικές υπηρεσίες και άλλα. Το ΕΑΠ συμμετέχει επίσης σε προγράμματα Erasmus+.

URL: https://www.eap.gr/?_gl=1%2A1ykqanq%2A_ga%2AMTE5Njg0NzI2Ny4xNjc3MjQ4MDU0%2A_up%2AMQ